Garantie

De Zorghulpmiddelen Shop geeft op alle artikelen garantie. Op de door ons verkochte producten geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij anders aangegeven. Bij de meeste producten kunt u de fabrieksgarantie dan ook terugvinden bij de specificaties. Wij proberen alles zo duidelijk mogelijk bij de producten te omschrijven. De garantie vervalt wanneer:

 • Er sprake is van een defect door onzorgvuldig gebruik;
 • Er sprake is van onjuist gebruik;
 • Er sprake is van te hoge belasting (o.a. overgewicht gebruiker, blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte);
 • Er sprake is van vandalisme of diefstal;
 • Montage of reparatie door derden;
 • De identificatiesticker (serienummer) ontbreekt op het artikel.

U heeft geen garantie op:

 • Normale slijtage. Waaronder, maar niet beperkt tot: banden, remmen, bewegende delen, wandelstokdoppen, krukdoppen.

Voorwaarden

 • De Zorghulpmiddelen Shop stelt zich tegenover afnemer aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens de in de offerte dan wel de productbijsluiter vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
 • Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor het product sluit elke reclamering uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.
 • De garantie geldt slechts, indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens De Zorghulpmiddelen Shop (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 • Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Hieronder wordt onder andere verstaan het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.


Een garantieclaim indienen
Heeft u een geldige garantieclaim? Dan kunt u deze per e-mail indienen via info@dezorghulpmiddelenshop.nl of per brief aan onderstaand adres. Vermeld uw bestelnummer, n.a.w. gegevens en beschrijf het defect. Let op dat u melding van het defect maakt voor het aflopen van de garantietermijn.

De Zorghulpmiddelen Shop
Jagersbosstraat 10
5241JT Rosmalen