Disclaimer

Dit is de disclaimer van dezorghulpmiddelenshop.nl. Handelend onder de naam De Zorghulpmiddelen Shop.nl, hier na te noemen De Zorghulpmiddelen Shop.

Algemeen
De Zorghulpmiddelen Shop (Kamer van Koophandel 65178432), verleent u hierbij toegang tot www.dezorghulpmiddelenshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De Zorghulpmiddelen Shop behoudt zich het recht op de website op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De Zorghulpmiddelen Shop verkoopt uw gegevens niet
De Zorghulpmiddelen Shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van De Zorghulpmiddelen Shop, of het optimaliseren van haar internet advertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beperkte aansprakelijkheid
De Zorghulpmiddelen Shop spant zich in om de inhoud van www.dezorghulpmiddelenshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.dezorgmiddelenshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Zorghulpmiddelen Shop.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Zorghulpmiddelen Shop. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Zorghulpmiddelen Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bestellen, Betalen & Verzenden / Klantenservice, Garantie
Zodra u akkoord gaat met deze disclaimer heeft u tevens de; "Service / Klachten, Garantie & Retourneren" bepalingen gelezen, begrepen en akkoord bevonden. Deze bepaling zijn beschreven in onderstaande pagina's:

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.